Proiecte, realizari si investitii

La nivelul comunei Batos avem proiecte(obiective) finalizate, proiecte in derulare , avem proiecte intocmite si depuse pentru care asteptam finantare, unele in curs de intocmire, pentru serie de obiective necesar a fi executate, din toate domeniile si anume:

 -Finalizate

1.Alimentarea cu apa a satelor Batos, Dedrad si Goreni din comuna Batos

2.Reabilitare Scoala Generala Batos

3.Reabilitare Gradinita Dedrad

4.Reabilitare Gradinita Batos

5.Reabilitare Camin Cultural Goreni si dotarea cu mobilier (scaune si mese)

6.Reabilitare Camin Cultural Batos si dotarea cu mobilier (scaune si mese)

7.Construire Pod peste Raul Lut Dedrad

8.Construire Grup Sanitar la Scoala Generala Batos 

9.Reabilitare Bucatarie in satele Dedrad si Goreni

10.Pavarea trotuarelor pietonale(partial)

11.Decolmatarea  Raului Lut (satul Batos)

12.Construirea unui Teren de sport cu gazon sintetic in satul Batos

13.Achizitionarea unor cladiri de interes public cum ar fi:Sediul fostului Cap Dedrad, Camin Cultural Dedrad, Scoala Generala Dedrad.(Cladiri care au fost retrocedate fostilor proprietari)

14.Reabilitarea Sediului Administrativ al Primariei Batos

15.Extindere Retea de alimentare cu energie electrica - 600 m

16.Racordarea la reteaua de apa a institutiilor din comuna batos

17.Infintare Spatii verzi si Parcuri de joaca in satele apartinatoare

18.Pietruirea strazilor

19.Concesionarea unor suprafeţe de teren pentru tineri, în vederea construirii de locuinţe

20.Achiziţionarea şi montarea plăcuţelor inscripţionate cu numere de casă pentru fiecare gospodarie.

21.Statii de autobus

  Etc.

  -In derulare

1.Reabilitare Drum Comunal DC 162 Batos - Uila

2.Reabilitare Camin Cultural Dedrad

3.Reabilitare Baza sportiva comuna Batos

4.Reabilitare Dispensar Uman si Sediu administrativ Dedrad

  -Proiecte depuse pentru obtinerea finantarii

1.Infintare retea de canalizare si statie de epurare in satele Batos, Goreni si Dedrad

2.Reabilitare strazi in comuna Batos

  -Proiecte intocmite, care urmeaza a fi depuse pentru obtinerea finantarii

1.Extinderea retelei de alimentare cu apa in satul Uila comuna Batos

2.Reabilitarea Scolii Generale Dedrad

  -Proiecte pe care administratia locala le are in vedere

1.Reabilitare Scoala Generala si Gradinita in localitatea Uila

2.Construire Scoala Generala si Gradinita in localitatea Goreni

3.Reparare si extindere cai pietonale (trotuare)

4.Construire Grup sanitar la Caminul Cultural din Goreni

5.Suplimentarea numărului de coşuri pentru gunoi în comună

6.Suplimentarea echipamentelor de joacă din parcurile şi spaţiile verzi

7.Renovarea monumentelor existente în localităţile din comună

8.Parcelarea unei suprafeţe de teren din islazul comunal, în vederea construirii de locuinţe

9.Achiziţionarea de dotări pentru măsurarea terenurilor ( calculator, program, teodolit, etc) în vederea soluţionării problemelor fondului funciar

10.Întocmirea unui Studiu de Fezabilitate  în vederea împăduririi unei suprafeţe de teren

11.Construire Sala de sport

Altele