Primăria Batoș județul Mureș

proiect de hotarare privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale cu indicele de inflatie