PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea inchirierii prin atribuire directă a suprafeţei de 1316,34 ha de pajişti aparţinând domeniului privat al comunei Batos, judeţul Mureş