Primăria Batoș județul Mureș

Proiect de hotarare aprobare Regulament de instituire si administrare taxa specialade salubrizare