Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș