Registru pentru consemnarea si analizarea propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare primite