FORMULAR de înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al COMUNEI BATOŞ, JUD, MURES