RAPORTUL PROCEDURII PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE SERVICII DE CATERING PENTRU ŞCOALA GIMNAZIALĂ BATOŞ