Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de dezmeembrare a unui imobil inscris in CF 51866/Batos proprietate publica a Comunei Batos